שבת בלעטל נומער 4

דער קומענדיגער נומער וועט ערשיינען פרייטאג, אוגוסט 5, 2011 – ערב-שבת דברים, תשע”א. ביז דאן קענט איר הנאה האבן פון דער דאזיגער פארגרעסערטער אויסגאבע.

Shabbos Blettel 4

 

Advertisements

שבת בלעטל נומער 3

Shabbos Blettel 3

שבת בלעטל נומער 2

Shabbos Blettel 2

שבת בלעטל נומער 1

Shabbos Blettel 1