שבת בלעטל נומער 11

Click here for Shabbos Blettel 11

פאלגענד איז א באזונדערער פייל וואס אנטהאלט בלויז די תשובה להלכה וועגן די פראגע-בויגנס פון די מוסדות, וואס מיר שטעלן צו אויף די פילע פארלאנגען:

Click here for Responsa Shabbos Blettel 11

sb111

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: