שבת בלעטל נומער 7

 

Advertisements

22 responses to this post.

 1. Posted by נתן on August 19, 2011 at 11:34 am

  הרב שפירא’ס לעצטע ווערטער איז נישט ווייט פון הרב אלבערט איינשטיינ’ס. אט וואס ער האט געזאגט:

  That deep emotional conviction of the presence of a superior reasoning power, which is revealed in the incomprehensible universe, forms my idea of God.
  באמערק ווי ער ניצט דאס ווארט “עמאציאנאלע איבערצייגונג”.

  Reply

  • איינשטיינ’ס אמונה אין גאט איז אביסל אויסגעשמועסט געווארן אין “חוקר ומקובל” פון פאריגן נומער. עיי”ש ותמצא נחת.

   Reply

 2. Posted by הרועה בשושנים on August 25, 2011 at 12:38 pm

  וואס פאר א סארט עטיק קען מען ארויסלערנען פון די אידישע רעליגיע?
  אז מ’דארף פארשטיינערן מחללי שבת? וואס זענען רוב פונעם אלוועטליכן אידענטום.
  אז אפיקורסים מורידין ולא מעלין?
  מ’דארף נישט מער ווי עפענען דעם ספר תנ”ך און דעם תלמוד, שולחן ערוך, און זען וואס פאר א געוואלדיגע מאראליטעט און מוסר ס’לערנט אונז אויס.
  און אפילו ווען ס’שטייט שוין יא עפעס גוט, ווי צום ביישפיל ואהבת לרעך כמוך, לערנט מען אויך ארויס רעך בתורה ובמצוות.
  מיט וואס איז דאס אנדערש ווי די נאצישע אידילאגיע? סך הכל איז דאס א מוסר פאר די אייגענע גרופע, און די אנדערע זענען די אונטערמענטשן.

  איז אדער רעפארמירט מען די אידישע רעליגיע אז ס’זאל שטימען מיט די היינטיגע ליבעראלע דעמאקראטישע וועלט, יא טאקע די ליבעראלע וועג וואס מאשר שמנה איז אזוי דערקעגן. די פאקט איז אז קיינמאל בעפאר אינעם מענטשליכן היסטאריע איז נישט געווען אזא חירות פאר יעדן, דווקא היינט הערשט אסאך א בעסערע עטיק און מאראליטעט אינעם פרייען ציוויליזערטע מערב וועלט ווי ס’איז אלעמאל געווען אין היסטאריע.
  ווי איז רעליגיע אלעמאל געווען? אה זיי זענען געווען פארנומען מיט כאפן און פארברענען אדער הענגן מכשפות, ווי ס’שטייט אין פסוק מכשפה לא תחייה, און דאס איז נאר איין ביישפיל.
  צא וחשב וויפיל מענטשן האט רעליגיע אומגליקליך געמאכט במשך די היסטאריע, דער מספר איז אין לשער, און אפילו היינט ליידן נאך אזויפיל מענטשן אלץ רעזולטאט פון רעליגיע.

  אויב היינט איז אין פארשידענע רעליגיעס נישט אזוי געפערליך ווי עס פלעגט זיין, איז עס צוליב די פארגעשריטענע היינטיגע פרייע דעמאקראטישע ווירדן וואס האבן באיינפלוסט רעליגיע און נישט פארקערט.

  און טאמער וויל מען נישט רעפארמירען ווייל ס’שטייט דאך חדש אסור מן התורה און נאך אזעלכע שטותים, איז שוין בעסער עס אינגאנצן אוועקצוווארפן, סוף כל סוף איז דאך די גאנצע שורש פארדארבן, און און ס’איז שוין בעסער אנצונעמען געהעריג די היינטיגע עטיק, ווי זיך נאך אלץ אנלייגן אויף די אור אלטע ביכער און אריינפשטל’ען אין די פסוקים צו פרובירן פארענטפערן וויאזוי ס’קען שטימען, וואס על פי רוב קען מען עס נישט מאכן שטימען מיטן היינטיגן מאראליטעט, און די אלע פרווינגן עס יא צו מאכן שטימען זענען איין שטיק חוזק, אזוי קען מען פארענפערן דעם קוראן און מייין קאמף אויך.

  ס’האט גענומען פאר די מענטשהייט גענוג לאנג זיך ארויסצודראפן פון די שקלאפעריי פון רעליגיע און איינפירן א בעסערע מאראלישע וועלט.

  Reply

  • Posted by וויליאם on September 2, 2011 at 7:07 pm

   הרועה בשושנים זיסער,

   דיין אויסברוך אויף די תורה מיט די עטיק וואס זי לערנט אירע לערנער איז פאאשטענדליך, טאקע אויב באטראכט מען די תורה ווי א עטיק־בוך, דאן איז אויך דער אנאלאגיע צום “מיין קאמף” און קאראן אויך ריכטיג.

   די מעשה איז אבער עטוואס אנדערש; תורה איז נישט קיין בוך ,אויך נישט קיין עטיק לערע עס איז דאס וואס מאכט עטיק פונקט ווי דאס וואס מאכט אלע אנדערע געזעצן פון לעבן און פון די בריאה.

   ג־ט האט מיט די פארשריפטן פון תורה געפארעמט די וועלט, דאס נאטור און דאס עטיקא

   מיר אלס יידן זענען פארטרויעט געווארן מיט אט די פארשריפטן, מיט אט די בלו־פרינט, מיט אט די רעסעפי בוך. מיר קענען אריינקוקן און זעהן פון ווי עטיק שטאמט. און דערפאר איז נאריש און אומלאגיש זיך צו דינגען מיט וואס שטייט דארט אין קאנטראסט צו וואס ליבעראלקייט שלעפט און ציהט.

   מער און לענגער אפשר אין אן ארטיקל

   Reply

   • Posted by הרועה בשושנים on September 4, 2011 at 4:20 pm

    זייער שיין, איך קען אויך שרייבן א גאנצע בוך, און אין דעם שרייבן אומראלישע געזעצן, און .דערנאך דערקלערן אז דאס איז וואס מאכט עטיק און אלע אנדערע געזעצן פון לעבן

    פונקט אזוי טענה’ן די מוסלומענער אויך, אז זייערע בוך קומט פון גאט און דערפאר שטימען די אלע בארבארישע געזעצן מיט א געטליכע עטיק, נו גיי טענה זיך מיט א גאט…

    הצד השוה שבהם איז אז ביידע זענען בוכער וואס מענטשן האבן געשריבן, און ס’שטימט נישט מיט די היינטיגע מענטשליכע עטיק און מאראליטעט. דערפאר באלאנגט דאס אינעם היסטאריע.

  • Posted by פיניע בעל-עגלה on September 5, 2011 at 12:27 pm

   “ארויסלערנען” דארף מען גארנישט. איז, לאז רעליגיע אין דער זייט און בוי זיך אויף אן אייגענער פילאסאפיע. זאג מיר ווען דו ביזט פארטיג.

   אויב ווילסטו דווקא עפעס ארויסלערנען פון דער אידישער רעליגיע, קענסטו אנהייבן מיט דעם סאציאלן סיסטעם וואס די תורה האט אוועקגעשטעלט – דווקא אין א תקופה ווען די פעלקער צווישן וועלכע די ערשטע אידן האבן זיך אין יענער צייט געדרייט, זענען אין דעם הינזיכט פון יושר און נארמאלקייט געווען פארפוילט ביזן ביין. די תורה רעדט פון א געזעץ-סיסטעם וויאזוי צו האנדלען מיט בא’עוולה’ערס און בא’עוולה’טע. דאס איז געוועו אין א צייט ווען ביי איינעם פון די ז’ עמים איז דער תיקון פאר א רוצח געווען צו הרג’ענען א קרוב פונעם קרבן. די תורה הייסט מענטשליך באהאנדלען א קנעכט, אין אן עפאכע ווען א קנעכט איז באטראכט געווארן ווי א שטיק מעבל. די תורה לערנט זיך רעכענען מיטן צער פון באשעפענישן – א שיינע 3,000 יאר בעפאר “פיט”א” איז געגרינדעט געווארן.

   אזוי צוריקגעשטאנען ווי דו ווילסט זאגן די תורה איז לויט די היינטצייטיגע השגות, אזוי סאפיסטיקירט איז זי בשייכות דער מענטשהייט פון דעמאלט. (דאס איז אויך נישט קיין אויסגעהאלטענער מהלך – הגם ס’איז דאס ערגסטע וואס קען וועגן דער תורה געזאגט ווערן בשייכות ציוויליזאציע.)

   אבסעלוטער ליבעראליזם קען בשום אופן נישט ארבעטן, ווי “מאשר שמנה” דערקלערט אינעם ארטיקל.

   כ’ווייס נישט פינקטליך וואס די תורה זאגט אויף וועמען; כ’זע אבער וואספארא געזעלשאפט זי האט פראדוצירט. שוין נאכ’ן ארייננעמען אין חשבון “מחללי מות יומת” און “מכשיפה לא תחי'”, האט מען במציאות ביי אידן כמעט נישט געמארדעט קיין מענטשן – אריינגערעכנט די חיובי מיתות בי”ד. יתכן אז אידישקייט און נאציזם זאגן די זעלבע זאכן: למעשה האט דער נאציזם פראדוצירט מערדערס, און אידישקייט – נישט. ס’איז דווקא נישט קיין צופאל פארוואס נאציזם האט אין אידן געזען דעם ענדגילטיגן שונא.

   “ואהבת לרעך כמוך”: דו קענסט איין מפרש, מלמד, למדן וואס לערנט פשוט-פשט אין פסוק ווי דו? וואס יא, אז עמיצער וויל ניצן דעם פסוק פאר א תורה’לע, ארויסצוברענגען דערמיט עפעס וואס איז אויך שיין און גוט, פארוואס דען נישט? דו זעסט נישט די איראניע אז דו נעמסט אן אלטערנאטיווער טייטש אין פסוק, און ניצט אים אפצופרעגן דעם פשוט-פשט, וועלכער שטימט דווקא יא מיט דיין וועג פון טראכטן?

   Reply

   • Posted by הרועה בשושנים on September 5, 2011 at 5:55 pm

    איך דארף גארנישט בויען קיין אייגענער פיליאזאפיע, די היינטיגע ליבעראלע חירות פאר יעדעם איז מיר פונקט גענוג, און זיכער בעסער ווי די עטיק פון תנ”ך.

    די תורדיגע געזעץ סיסטעם איז פשוט אומאראליש, און וואלט באטראכט געווארן ווי א פאברעכן קעגן די מענטשהייט היינטיגע צייטן.

    די תורה הייסט זייער מענטשליך באהאנדלן א קנעכט אזש אז טאמער שטארבט די קנעכט פון די מכות פונעם אדון א טאג שפעטער איז ער נישט מחויב. וויאזוי פונקטליך האט די תורה זיך גערעכנט מיט די צער פון בעלי חיים מיט די גאנצע קורבנות צערעמאניעס און מיטן שעיר לעזאזל

    קען זיין אז פאר דעמאלטס איז עס נישט געווען אזוי געפערליך, אבער טאקע דערפאר באלאנגט עס אינעם היסטאריע.

    איך ווייס נישט פונקטליך וואס איז דאס אבסעלוטער ליבעראליזם, אבער ס’הערט זיך מיר זיכער אן בעסער ווי זיין אונטער די שקלאפעריי פון די תורה און הלכה.

    וואס איז א חילוק וויפיל מ’האט געמארדעט? למעשה איז דאס די אידילאגיע און מ’דארף עס נישט פארגלייכן צו עפעס ערגער, נאר צו עפעס בעסער וואס דאס איז די היינטיגע דעמאקראטיע און פרייהייט.

    נעם א ביישפיל די מעשה אין גמרא פון ר’ שמעון בן שטח וואס האט אין איין טאג ערמארדעט אכציג מכשפות.

    ס’אלץ זייער שיין צו פאמפען מיטן ואהבת לרעך כמוך, אבער ווען ס’קומט צו ומצא איש מקושש עצים בשבת, דאן איז פלוצלונג נישט דא קיין ואהבת. ס’איז מיר בעסער די כלל פון לעב און לאז לעבן ווי אזא סארט ואהבת. אויסער דעם וואס די כלל פון רעך תורה ובמצוות איז דאך תורה שבעל פה וואס אלעס קומט דאך מסיני, און אויף דעם זענען געבויעט געווארן דיסקרימינירטע הלכות וואס מ’קען טרעפן גענוג פון זיי אינעם תלמוד און שולחן ערוך.

 3. http://www.yiddishfarmblog.org/?p=1309

  יידישיסטן באגריסן דעם שבת בלעטל

  Reply

 4. Posted by פיניע בעל-עגלה on September 12, 2011 at 9:48 am

  די ליבעראלע פרייהייט דערלויבט יעדן צו טראכטן וויאזוי ער וויל. איך וויל פארשטיין וויאזוי דו טראכסט — וואס דו זעסט אלס אן אויסגעהאלטענע פילאסאפיע.

  דו פרעגסט גוטע קשיות. למעשה זעען מיר אז קעגן די קרבנות האט די תורה אוועקגעשטעלט געזעצן איבער צער בעלי חיים אין א תקופה ווען ס’איז קיינעם נישט איינגעפאלן אז טשעפען מיט בעלי חיים קען געזען ווערן ווי א מאראלישע פראבלעם. דו מיינסט נישט אז דאס זאגט עפעס וועגן דער פארגעשריטנקייט פון דער תורה, אז דער מחבר איז געווען פאראויס פון דער צייט, אין וועלכער די תורה איז געגעבן געווארן?

  אבסעלוטער ליבעראליזם טאלערירט יעדע מיינונג וואס קען נאר געטראכט ווערן. דאס קען בשום אופן נישט ארבעטן, ווייל אויב יא דארף מען פרואווען פארשטיין און טאלערירן א מהלך ווי היטלער, וועלכער האט אויך געהאט ראציאנאלע חשבונות פאר זיין פילאסאפיע.

  וואס א חילוק וויפיל זענען געמארדעט געווארן? א גרויסער און וויכטיגער חילוק איז עס. דאס אז געוויסע אקטן רופן פארן טויט פון דעם וואס האט די אקטן דורכגעפירט, איז אמת אין כמעט יעדער קולטור אויף דער וועלט, ביז היינט. איז נאר די שאלה וואספארא מעשים פארלאנגען אז דער בעל המעשה זאל געטויט ווערן. און די תורה וואס זאגט אויף פארשידענע זאכן “מות יומת”, האט אין דער זעלבער צייט אוועקגעשטעלט אזויפיל שוועריגקייט און אזוי קאמפליצירט דעם פראצעס, אז ס’איז כמעט קיינמאל נישט געקומען דערצו.

  פארוואס זאל איך נעמען א ביישפיל פון שמעון בן שטח, וואס האט געטאן עפעס וואס איז דורך דער גמרא זעלבסט באטראכט געווארן ווי א זעלטענער חידוש אויסגעפירט אין א שעת חירום? פארוואס נישט נעמען א ראי’ פון דעם זאג, אז א בי”ד וואס האט דן געווען א מענטש למיתה איינמאל אין 70 יאר, איז א “בי”ד קטלנית”?

  טויטן דעם מקושש עצים האט געזאגט דער זעלבער וואס האט געזאגט “ואהבת לרעך כמוך”. און אויב דער זעלבער האט געפילט אז אין געוויסע פעלער דארף דער יעניגער געטויט ווערן, האט ער דאך געהאט די זעלבע רעכט. “לעב און לאז לעבן” איז א סתירה צו ליב האבן יענעם ווי דו אליין, ווייל עס איז נישט מחייב צו העלפן עמיצן אין א פראבלעם.

  Reply

 5. Posted by הרועה בשושנים on September 12, 2011 at 3:41 pm

  וויאזוי איז די מצווה פון שילוח הקן און שעיר לעזאזל א רעכענונג מיט צער בעלי חיים?

  נארישקייטן, מ’קען בשום אופן נישט טאלערירן א מהלך ווי היטלער, ווייל ס’שטייט אין דירעקט קאנטראסט צו די ווירדן פון פרייהייט און מענטשהייט, פונקט ווי טאלערירן די געזעצן פון די תורה און דאס גלייכן, איז קעגן די מענטשהייט, דו האלסט דאך אז די תורה האט ראצינאלע חשבונות, ממילא דארף איך דאס אננעמען כאטש סאיז אקעגן די ווירדן פון פרייהיט? אנדערע רעליגיעס וועלן אויך זאגן אז זיי האבן ראצינאלע חשבונות, ממילא דארף מען טאלערירן דעם קוראן צום ביישפיל?

  איך פארשטיי נישט, ווייל געוויסע דיקטאטורישע סיסטעמען האבן דערמארדעט מער מענטשן, דארף איך אנעמען א סיסטעם וואס האט דערמארדעט ווייניגער? אויסער דעם וואס טאמער וואלט די טעכנאלאגיע פון גאז קאמערן שוין געווען דעמאלטס, מיינסטו אז ס’וואלט נישט באנוצט געווארן, קעגן די ז’ אומות צום ביישפיל אזויווי ס’שטייט לא תחייה כל נשמה. טאמער וואלט די היינטיגע פארגעשריטענע וואפן שוין עקזעסטירט דעמאלטס, מיינסטו אז ס’וואלט נישט גענוצט געווארן אינעם תורה און געהארגעט אסאך מער מענטשן?

  די וואס האבן געמאכט געוויסע מות יומת שווערער, זענען געווען חז”ל וואס האבן איינגעזען אז נישט אלעס שטימט ממש מיט די דעמאלסדיגע עטיק, דערפאר האבן זיי אזוי אריינגעדרייט פשטלעך עס ‘אביסעל’ פארבעסערן, א ביישפיל איז עין תחת עין וכו’ וואס זיי האבן געטיישט אז ס’מיינט ממון. אבער למעשה ביי געוויסע זאכן האבן זיי ערגער געמאכט, ווי צום ביישפיל “הבועל ארמית קנאים פוגעין בו”.

  דאס וועגן א ב”ד קטלנית מיינט נישט גארנישט, ווייל למעשה קען זיי דאך נישט גיין קעגן די תורה, און אז די תורה האט געשריבן הארגענען האבן זיי געהארגעט, אפילו ס’האט געהייסן קטלנית. דאס איז שוין אויסער די פעלער וואס מ’האט גענומען דאס געזעץ אינעם אייגענעם האנט ווי מורידין ולא מעלין. און מי שלקה ושנה בית דין מכניסים אותו לכיפה ומאכילין אותו שעורין עד שכריסו מתבקעת. אין אלץ אינעם נאמען פון די תורה,

  וואס פאר א זינלאזע שטות איז דאס צו זאגן אז ווייל איינער האט געזאגט אמאל א גוטע זאך מיינט עס אז אלעס וואס ער האט געשריבן און געטאן איז גערעכט, פעלט דען מאסן מערדערס אינעם היסטאריע וואס האבן אויך אמאל געזאגט גוטע דיבורים, אינעם קוראן שטייט אויך צומאל גוטע ווערטער, מיינט עס אז אלעס וואס שטייט דארטן איז גערעכט?

  ואהבת לרעך כמוך איז סך הכל א אינערליכע אהבה פאר די עם הנבחר אזויווי די אויבערמענטשן, און דאס איז אויך נאר רעך בתורה ובמצוות. עכ”פ דארף מען נישט צוקומען צו די תורה פאר דעם, די כלל פון מאן דעלך סני האט עקזעסטירט אין אנדערע קולטורן און אפילו נאך פאר די תורה.

  די מענטשליכע הומאניסטישע עטיק איז אין יעדן פאל בעסער וואס די תורה און אידישע רעליגיע זענען סיי ווען אויפגעקומען מיט.

  Reply

 6. Posted by פיניע בעל-עגלה on September 13, 2011 at 3:04 pm

  פארוואס דען נישט? אינסעקטן מעג מען צעטרעטן, נאר ווייל איך קען און זיי שטייען מיר אין וועג, און אנדערע באשעפענישן — וואס זעען אויס מער ענליך ווי איך, מען רופט זיי אפילו מענטשן — טאר איך נישט הרגענען, אויב שטייען זיי מיר אין וועג?

  ביזט באקאנט מיט דארוויניזם? אלע פארמען פון לעבעדיגקייט קומען פון זעלבן מקור, נאר האבן זיך אנטוויקלט אין פארשידענע ריכטונגען דורכאויס די יארן. עוואלוציע האלט נאך ווייטער יעצט אויך אן, און די בריאה האלט אין איין זיך אנטוויקלען.

  פארוואס מעג מען בהמות און חיות מארדן, און אנדערע באשעפענישן — וואס זעען אויס ווי מענטשן, אבער האבן זיך פארט אנטוויקלט שוואכער ווי איך — נישט?

  וואו איז יושר?

  אויף די צער-בעלי-חיים ארגאניזאציעס קען מען פרעגן א קשיא אויף פארקערט: פארוואס בהמות טאר מען נישט הרגענען, אבער פלאנצן — יא? יענע זענען דאך אויך לעבעדיג. ווי איז דאס רחמנות כלפי די אומבאהאלפענע געוויקסן?

  איז, דארפן מיר, קודם כל, איינשטעלן א שטיקל קלארקייט אין די “ווירדן פון פרייהייט און מענטשהייט.” דערנאך וועט מסתמא גרינגער זיין ממשיך צו זיין. אזוי טראכט איך מיט מיין נארישן שכל.

  Reply

 7. Posted by הרועה בשושנים on September 13, 2011 at 7:04 pm

  זייער פשוט, ס’דארף זיך ווענדן ווי שטארק די באוואוסטזיין פון די באשעפעניש איז אנטוויקעלט, דערפאר קען מען נישט פארגלייכן חיות און אינזעקטן צו מענטשן וואס זענען אסאך מער אנטוויקעלט און באוואוסטזיניג.

  און פאר די זעלבע סיבה קען מען נישט פארגלייכן פלאנצן צו בעלי חיים

  Reply

  • Posted by פיניע בעל-עגלה on September 14, 2011 at 12:48 pm

   ווער איז דער וואס האט באשלאסן אז באוואוסטזיין איז די גרעניץ? און אויב יא, ווי שטארק באוואוסטזיניג דארף עפעס זיין, אריינצופאלן אין דער “אסור-להרגו” קאטעגאריע? אפשר האט עס צוטאן מער מיט ווי ווייט יענעמס נערוו-סיסטעם שפירט די פיין?

   און וואס איז די הלכה מיט א דריי-טאגיג קינד: יענס מעג מען יא הרג’ענען? און א פסיכיש-צעדרייטן?

   לויט דיין כלל: מעג מען אדער מעג מען נישט הרגענען בעלי חיים?

   Reply

   • Posted by הרועה בשושנים on September 14, 2011 at 6:47 pm

    מ’דארף נישט האבן איינער וואס זאל דאס באשליסן, דאס איז קאמען סענס, און אזוי האט די מענטשהייט באשלאסן.

    פארשטייט זיך אליין אז מ’טאר נישט הרגענען קיין קינד און א פסיכיש צודרייטן, יעדער מענטשליכן לעבן האט א ווערד, און מ’קען נישט פארגלייכן זייער לעבנס צו דאס לעבן פון בעלי חיים וואס האבן נישט די באוואוסטזיין און אויך נישט די פאטענציאל פון א מענטש.

    לויט מיין מיינונג מעג מען הרגענען בעלי חיים פאר די וואוילזיין פונעם מענטש, אבער נישט סתם אזוי אן קיין בענעפיט. און פארשטיייט זיך אז ס’מוז דורכגעפירט ווערן מיט מינימום צער.

 8. Posted by פיניע בעל-עגלה on September 14, 2011 at 9:12 pm

  “מ’דארף נישט האבן איינער וואס זאל דאס באשליסן” … “אזוי האט די מענטשהייט באשלאסן.” המממ.

  “פארשטייט זיך אליין אז מ’טאר נישט הרגענען קיין קינד און א פסיכיש צודרייטן.” אפילו זיי זענען נישט באוואוסטזיניג? פארוואס האט א מענטשליך לעבן א ווערט? און בעלי חיים האבן נישט קיין פאטענציאל? און אלע מענטשן האבן די זעלבע מאס פאטענציאל?

  “לויט מיין מיינונג מעג מען הרגענען בעלי חיים פאר די וואוילזיין פונעם מענטש.” אויף וועלכן סמך: ווייל איך קען? מיט וואס איז א “בעל חי” ווערט ווייניגער ווי א “מענטש”: ווייל איין טייל פון מיין מוח איז מער אנטוויקלט ווי דער באשעפעניש’ס?

  אגב: די “מענטשהייט” האט נישט אזוי באשלאסן. פאראן א סך מענטשן — א גרויס חלק פון זיי פראגרעסיווע ליבעראלן — וואס האלטן אז מען טאר נישט הרג’ענען קיין באשעפענישן, אפילו פאר א מענטשליכן בענעפיט.

  אפשר דארפן מיר זיך זעצן לערנען די “ווירדן און פרייהייט” פון דער מענטשהייט; און דערנאך, אז ס’וועט בלייבן צייט, ווועלן מיר אביסל לערנען וויסנשאפט?

  Reply

  • Posted by הרועה בשושנים on September 15, 2011 at 8:05 pm

   א קינד און א פסיכיש צודרייטן זענען אויך באוואוסטזיניג און האבן די פאטענציאל, אויך דארפן מיר זיך רעכענען מיט די פאמיליע און ארומיגע, וואס פונקט וואס דו ווילסט נישט אז מ’זאל שעדיגן דיינס א נאנטע, איז שעדיג נישט א צווייטענס.

   ס’דאך זעלבסט פארשטענדליך אז א מענטש איז מער ווערד ווי א בעל חי, האבן אנדערע באשעפענישן באוויזן ארויפצוקומען צום לבנה? די אויפטו און דערגרייכענונגן פון א מענטש זענען נישט קיין פארגלייך צו בעלי חיים, און אויך נישט די פארשטאנד, אינטעלעגענץ עטיק און זעלבסט באוואוסטזיין.

   אמת אז ס’איז טאקע פארהאן מענטשן וואס זענען קעגן הרגענען חיות אויף צו עסן, אבער רוב פונעם מענטשהייט האלט נישט אזוי, און דאס איז די סדר העולם, די מענטשליכע מין איז אויף די שפיץ פונעם עסן לייטער.

   Reply

 9. Posted by וויליאם on September 18, 2011 at 2:50 am

  הייסט עס אז נאר דאס מין וואס קען דערגרייכן די לבנה, דארף און מעג זיך פאשען מיט די וואס זענען ווינציגער באהאלפן

  איז אויב אזוי אפשר מעג ניעל אמסטראנג ענד קא. הרגענען הרועה בשושנים מיט פיניעלע מחמת זייער פוס האט נישט דעם לבנה באטראטן

  און אפשר איז היטלער אויך בארעכטיגט אויסצומארדעווען יידן וואס זענען געוועהן אומבאהאלפן קעגן זיינע סס קלגסים

  און אולי מעגן גאר יידן טאקע באראבעווען דאס גאנצע וועלטס געלט, מחמת זיי זענען דערצו פעהיג און פיפיג….און דער פיפיגער איז דאס סאמע וויכטיגער אויף דער וועלט

  Reply

 10. Posted by וויליאם on September 18, 2011 at 2:58 am

  און ווער האט דיר טאקע מגלה געוועהן אז דער מענש איז מער באוויסטזיניג פונעם בעל חי …..

  און אפשר גרייכט דאס אינטעליגענץ פונעם בעל חי אזוינע שטופעס אזש ער פארשטייט גאר אז טעכנאלאגיע שאפט מער שאדן פארן וועזן ווי אויפטוה….

  אפשר איז דאס סדר החיים וואס בעלי חי לעבן טאקע דאס שענערע און נארמאלערע….און זיי לעבן שוין אזויווי פיל פראגרעסירע ליבעראלן גארן און ווילן אזוי שטארק לעבן, א שטייגער די היפיס און יאפיס…..

  ביי בעלי חי איז נישט פארהאן קיינע קנאה שנאה כבוד און נאך פארשידענע שרעקליכע מדות גרועות….

  ווער האט דיר אנטפלעקט ווער עס איז דער ריכטיגער מוצלח….און וואס איז דען דער גרויסע גדולה פונעם מענטשליכן עטיק איבער די בעלי חי

  Reply

  • Posted by הרועה בשושנים on September 18, 2011 at 3:25 pm

   דאס אנקומען צום לבנה איז נאר געווען א ביישפיל צו וואס דער מענטשהייט קען דערגרייכן, פארשטייט זיך אז נישט יעדער האט באטרעטן דעם לבנה, אבער יעדער האט די פאטענציאל צו דערגרייכן דאס וואס אמסטראנג האט דערגרייכט. און דערפאר איז דער מענטשליכע מין העכער ווי די בעלי חיים וואס קיינער פון זיי האט נישט אזא פאטענציאל.

   דאס מארדען אדער בארויבן אומבאהאלפענע וועט פשוט צוברעכן די מענטשהייט, ווייל דאס איז אין לדבר סוף, איין טאג וועט די שטארקערע ווערן די אומבאהאלפענע, און אזוי וועט זיין איש את רעהו חיים בלעהו, און דאס וועט שטערן דעם מענטשהייט פון פארשריט, און קען אפילו אינגאנצן פארניכטן דעם מענטשליכן מין.

   ס’איז א דבר פשוט אז מענטשן זענען מער באוואוסטזיניג ווי בעלי חיים, דאס קען מען זען פון סייענטיפישע שטודיעס.

   ווי ווייט איך זעה האט די טעכענאלאגיע אסאך פארבעסערט דעם מענטשהייט אין אלע הינזיכטן.

   בעלי חיים קענען נישט זיין אזוי פארגעשריטן ווי מענטשן.

   און גראדע איז יא פארהאן ביי בעלי חיים אזעלכע מידות ווי קנאה שנאה און כבוד. און בעלי חיים באזיסן נישט דעם מענטשליכן עטיק צו וויסן וואס איז ריכטיג און נישט.

   Reply

 11. Posted by Moshe3 on October 30, 2011 at 7:01 pm

  Sorry for walking in the middle of a conversation (maybe even too late)

  I would like to introduce myself as Moshe from Williamsburg I was born and breed hare, with my personal, long, and painful trip and currently I could say I’m grateful that i rebelled and still em, (i will admit i was hard at times if not miserable but I’m happy that I’m hare now) and i found my place, myself and the direction where i want to head, the reason of the intro is because all the points, questions, arguments, are really valid however the entire approach is in my opinion could be different (not just to the comments I’m in theory questioning the entire bletel)

  I will start with a thoughts from Rav Kook Orot Hatshuvah in his talk about tshuvah which is being translated return to a perfect world (olam Hatikun), that even when someone is rebelling even against G-D the cause can only be the rebellion against the misdeeds from the society and how they represent G-D or how he perceived G-D so the essence of rebellion was put in by G-D to return the world its perfect state, and that is called tshuvah which is the entire reason of being and that must take place. { Quote: VBM the non believer is actually assisting the world in re-thinking its concept of the Divine, this “non-believer has actually smashed a popular image, and forced the religious man to find a more complex and deeper perception of God. The heretic denies the standard religious notion of God, thus requiring the development of a new, refined conception. Ironically, the religious community gains nourishment from the non-believer.”}

  To start moving in this direction I might not do the greatest job but i will continue with my life story, after Yeshivah got married and before I know it I had 2 kids. confused like crazy in search for something i looked into Christianity with all its pros and cons, then moved on to other religions and life styles (not just research – practice to the maximum a Williamsburg boy could) than moved onto science which includes pre-ademic race extraterrestrial life and evolution (this was probably the must confusing revelation because it had put a lot on the balance) and I felt that I have to change my theological view on everything (and I did) but I will admit it did not make me any happier in my life, it just disconnected myself from any moral life (like spousal cheating, drugs, etc.) I even joined some liberal movements to rationalize my behavior, but I came to see that the corruptions that the ‘izem’s and religions have are not satisfying me. All mutually share one trait however it is packaged, all these maybe an attempt to recognize the void and longing towards betterment (they are actually looking for ways which I now call tshuvah which means returning the world to its perfect state) however they end up becoming rulers and finding some followers (as savage calls it sheople sheep/people) and in actuality they get stuck somewhere halfway, all that’s left is a struggle for power and a way to instill confusion and guilt, it was even worse from where I’m coming from.
  I started to look back, but this time I tried to approach it with an open mind (no obligation) whatever goes, I came across a few breslev books, and I tried to see if the concept make any sense, and it did in the beginning, however after a while of trying to connect with the breslev sheople hare in willi, I got so discouraged since it seem to be the same old struggle for power and a way to instill confusion and guilt free guilt (breslev style). then I decided sadly this is a materialistic world I need to take a materialistic approach, whatever I could conquer is mine and focused on business I made $, I used the torah as a historical advisory approach to what could work to my extend (after all I had a few kids)

  one day I bumped into a book from new-age which gave me some meaning in my life and I started connecting to my inner self trough relaxation, meditation, and mirror exercise for self approval and acceptance, after following this a few months it changed my life drastically (without anyone forcing me to accept their version of its meaning) than it came to me that all these exercises are exactly what the inner teaching of breslev/torah judieisem is all about, (without the limitation of the force of opinions, sheople) and I decided in every good approach there will always be some corrupt people that will try create shoeple and force ‘em to accept their corrupt version of whatever it is.

  Therefore when looked at the Torah without a gun put to my head I saw it as the greatest adviser covering all aspects of life for all times (not rule of law), it just came to my head what my father used to yell at (confused) me with what the Rashby said that the torah is 613 עתין, but now understood it a total different light, the Rashby saw it as 613 advises not 613 GUNS, HELLS, Geheinem KAF HAKELAH ETC…. it is 613 ideas you should really consider,

  looking at it from this prospective freed me a lot however being a UTA Monroe student I still had some guilt that was instilled in me since childhood, somehow during that period I got introduce to a book commentary to Rav Kook (Yeah a UTA Monroe grad) that completed the light in my spiritual eye and in my physical life, actually completed my full circle, by making me realize everything I bumped into (downfalls included) was essential tshuva which started from the very beginning.

  Now my life is a life of joy doing what I can, and looking forward to be able to internalize another advisory/idea from the torah, so I literally translated the name of shilchan aruch which means a set table and I eat whatever appeals to me and looking forward to find some more I could enjoy, with love and peace.

  I wish you should join the prepared table and eat with joy all that appeals to you (don’t over eat,) it is nice to be satisfied and hungry, hungry and satisfied. As long as you realize that life is the process of bettering the world slowly but surly

  Shalom with love.

  Moshe

  Reply

  • Posted by וויליאם on November 4, 2011 at 2:26 pm

   Touched by ur life story, all I can say to you is, I am very happy for where u are right now.

   However, I am not sure life is not testing you again, and all it is is the calm b4 the next storm…

   Pls, leave some doubt in ur current state, so u wont become so frustrated and overwhelmed when it takes place….

   Wishing u all the best

   Git Shabbes

   Reply

 12. since i started enjoying the now and the place where i em, and exactly how i em now, I’m sure that another storm most come that is actually the way of life and I’m joyously and calmly anticipating it since it is the way how it is suppose to be

  this concept holds true on levels universal, communal,and personal, even with nature just a few thoughts

  universal:
  is one season better than the other?
  is cold better than hot?
  is light better than dark?

  communal:
  is Israel now better off than it was 100 years ago to 1 degree definitely yes and to the other end its not true, but do you want to go back to 100 Years ago?

  personal
  that is actually the processes of life you just got to enjoy the ride of life.

  thanks

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: