שבת בלעטל נומער 5

פון די וואך אנגעפאנגען, וועלן מיר צושטעלן א לייכטערן לינק וואו אראפצולאדענען דעם “בלעטל”, אנשטאט פאוסטן אויף “סקריבד”. אונזער אקאונט ביי “סקריבד” האבן מיר געשלאסן.

פאלגנד איז דער לינק פאר נומער 5: Shabbos Blettel 5

Advertisements

3 responses to this post.

 1. Posted by JACK on August 6, 2011 at 11:31 pm

  WHERE IZ MY COMMENT THAT I WROTE IN YIDISH WITH ENGLISH CHARACTERS

  Reply

 2. Posted by הרועה בשושנים on August 9, 2011 at 4:03 pm

  א דאנק פאר די אינטערעסאנטן שיינעם בלעטל.
  כאטש מיט נישט אלעס בין איך איינשטימיג, איז זייער גוט אז ס’עקזעסטירט אזא בלעטל טאקע אינעם היימישן אידישן שפראך.

  ויהי רצון אז ס’זאל אריינברענגן ווינטן פון פרייהייט אינעם אטארדאקסישן אידענטום, און ס’וועט זיין ומלאה הארץ דעה.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: