שבת בלעטל נומער 3

Shabbos Blettel 3

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by הרועה בשושנים on July 8, 2011 at 2:52 pm

    געוואלדיג! כ’האב זייער הנאה פון די טיפזיניגע געדאנקן אינעם בלעטל.

    בנוגע דעם נאסע חלק אינעם ליד, ווען איך האב עס ערשט געליינט איז מיר גלייך ארויפגעקומען אויפן געדאנק וועגן געשלעכט, איך האלט אבער נישט ווי שלום אז ס’מאכט קאליע דאס ליד, נאר אדרבה ס’ווייזט ארויס די טיפע ליבשאפט ממש ווי משכני אחריך אז ס’ערוועקט עראטישע געדאנקן ס’גיבט צו צום ליד.
    אבער ס’איז נהרא נהרא ופשטיה, שבעים פנים לתורה… און יעדער נעמט זיך ארויס פון דעם וואס אים געפעלט.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: